تقدیر از شرکای منتخب و توانمند شرکت

با توجه به دیدگاه شرکت در خصوص حفظ شرکا و سرمایه گذاران به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان مجموعه و به منظور هم اندیشی، تبادل نظر و تقدیر از زحمات ارزشمند ایشان بعنوان سفیران سازندگی کشور که اقدامات آنها منجر به بهبود کیفیت پروژه های جاری و آتی شرکت گردیده است، جلسه ای در تاریخ 1401/12/07 در محل شرکت با حضور مدیر عامل و اعضای محترم هیأت مدیره، معاونین و مدیران شرکت برگزار گردید. طی این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای شرکای منتخب، مباحث مشترک در جهت بهبود و ارتقای فرآیند اجرای پروژه های مشارکتی مطرح و مورد واکاوی قرار گرفت و همچنین نقطه نظرات ارزشمند شرکا در مسیر بهبود فرآیندها اخذ گردید و در پایان نیز لوح تقدیر و هدایایی به رسم یاد بود به ایشان تقدیم گردید.

افکار خود را به اشتراک گذارید