پروژه ها

شرکت ما یک شرکت در سراسر جهان است و پروژه های ما در سراسر جهان از مهندسی و ساخت خانه ها به مراکز خرید و بزرگراه ها و مترو گسترش می یابد.

پروژه ششگلان

پروژه تجاری و اداری

پروژه فیروزه

پروژه تجاری

پروژه تورج

پروژه مسکونی

پروژه چمران

پروژه تجاری،اداری،خدماتی

پروژه بهرامی

پروژه تجاری، مسکونی

پروژه تازه آباد

پروژه مسکونی، تجاری

پروژه ایل گلی

پروژه مسکونی، تجاری

پروژه امیرکبیر

پروژه اداری، تجاری

پروژه کوی فراز

پروژه مسکونی

پروژه گلشهر

پروژه مسکونی، تجاری

پروژه محمودیه

پروژه مسکونی

پروژه ولنجک15

پروژه مسکونی

پروژه باکری

پروژه مسکونی

پروژه حصاری

پروژه مسکونی

پروژه دریا گوشه

پروژه مسکونی

پروژه سرسبز

پروژه مسکونی

پروژه رنجبریان

پروژه مسکونی

پروژه سوهانک

پروژه مسکونی

پروژه کاملیا

پروژه مسکونی

پروژه عظیمیه

پروژه مسکونی

پروژه جناح

پروژه مسکونی

پروژه دبستان

پروژه مسکونی

پروژه افتخارنیا

پروژه مسکونی

پروژه آجودانیه

پروژه تجاری ، مسکونی

پروژه اقاقیا

پروژه مسکونی

پروژه فرشتگان

پروژه مسکونی

پروژه ساقدوش

پروژه مسکونی

پروژه میثاق

پروژه مسکونی