برگزاری مراسم پایان سال به همراه تقدیر از بازنشستگان  و پرسنل نمونه شرکت

مراسمی با حضور اعضای هیأت مدیره و همکاران شرکت به مناسبت پایان سال و استقبال از سال جدید در محل دفتر مرکزی برگزار گردید، در این نشست توضیحاتی از جانب مدیرعامل و معاونین محترم شرکت در خصوص عملکرد سال 1401 و اقدامات ویژه انجام گرفته طی سال ارائه گردید که همگی مؤید دستیابی حداکثری به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه‌های سال 1401 بودند و همچنین اهداف و برنامه های آتی شرکت به استماع کارکنان رسید.

 در  این مراسم همچنین تقدیر و تشکر ویژه ای از همکارانی که به مقام بازنشستگی نائل شده بودند بعمل آمد و در خاتمه نیز از کارمندان نمونه معاونتهای مختلف مجموعه  با اهداء هدایایی به رسم یادبود تقدیر و تشکر بعمل آمد.

افکار خود را به اشتراک گذارید