برگزاری مجمع  عمومی فوق العاده شرکت توسعه و عمران امید(سهامی عام)

باسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت توسعه و عمران امید(ثامید) منتهی به سال مالی 1402/09/30 در روز یکشنبه مورخ 1402/07/16 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن کنفراس گروه توسعه ساختمان تدبیر با حضور جمعی از سهام داران برگزار گردید که طی این جلسه تصمیماتی در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردید و در ادامه به تعدادی از سؤالات سهامداران پاسخ داده شد.

افکار خود را به اشتراک گذارید