برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران امید

مطابق آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/15 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ 1402/01/22 روز سه شنبه رأس ساعت 14:00 در محل سالن همایش های دانشگاه الزهرا با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی یا نمایندگان قانونی آنها و اعضای هیأت مدیره شرکت برگزار گردید. طی این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد یکساله شرکت توسط مدیرعامل، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد یکساله منتهی به 1401/09/30 قرائت گردید. در ادامه تصمیمات زیر با اکثریت آرا اخذ گردید.
1. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1401
2. انتخاب اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال
3. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق حضور اعضای کمیته های تخصصی

4. تقسیم سود سهام سال مالی 1401 به ازاء هر سهم 193 ریال

5. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

6. انتخاب مؤسسه مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1401

افکار خود را به اشتراک گذارید