برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران امید(سهامی عام) منتهی به تاریخ 1402/09/30

مطابق آگهی منتشره روزنامه اطلاعات در تاریخ 1403/01/14 و بارگذاری شده در سامانه کدال، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1402 شرکت روز دوشنبه مورخ 1403/01/27 رأس ساعت 10:00 در محل سالن همایشهای هتل بزرگ ارم با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی یا نمایندگان قانونی آنها و اعضای هیأت مدیره شرکت برگزار گردید. طی این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد یکساله شرکت توسط مدیرعامل، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد یکساله منتهی به تاریخ 1402/09/30 قرائت و در ادامه تصمیمات زیر با اکثریت آرا اخذ گردید.

  • اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  • تعیین پاداش هیات مدیره
  • تایید صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1402/09/30
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی
  • ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه مي‌باشد. 

افکار خود را به اشتراک گذارید