انجام معاینات دوره ای طب کار پرسنل شرکت

در راستای حفظ و ارتقای سلامت پرسنل به عنوان سرمایه های اصلی شرکت و پیشگیری از بیماری های شغلی،مطابق سال های گذشته، معاینات دوره ای طب کار کارکنان شرکت در بهمن ماه سال جاری انجام گردید.

افکار خود را به اشتراک گذارید