پروژه 202 مهرشهر

 پروژه مسکونی

آدرس: کرج مهرشهر، فاز 2 خیابان 202 شرقی
مساحت زمین: 773
زیر بنای کل: 1958
تعداد طبقات: 3
تعداد واحد ها: 3 واحد