پروژه گلشهر

پروژه مسکونی، تجاری

زیربنای کل: 11866 متر مربع

بنای مفید مسکونی: 7203 متر مربع

بنای مفید تجاری: 690

تعدادطبقات: 7 طبقه در دو بلوک A و B

تعداد واحد مسکونی: 60
تعداد واحد تجاری: 2

نشانی: استان البرز، بلوار گلشهر، کوکب غربی، نبش خیابان سنبل شمالی، پلاک 2