پروژه کوی فراز

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: 6775 متر مربع

بنای مسکونی: 3762 متر مربع

تعدادطبقات: 10

تعداد واحد مسکونی: 12

نشانی: تهران، سعادت آباد، خیابان بیدار فراز شمالی، نبش نیلوفر غربی