ارغوان

پروژه مسکونی

موقعیت جغرافیایی

  • تهران - سعادت آباد

مساحت زیربنا کل

  • 24605 متر مربع