پروژه مسکونی ارغوان

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: ۲۵۰۸۵ متر مربع

بنای مفید مسکونی: ۱۳۹۱۳ متر مربع

تعدادطبقات: ۱۶

تعداد واحد مسکونی: ۱۲۷

نشانی: تهران، خیابان سعادت آباد، انتهای بلوار درختی، کوچه پامچال ۳ غربی، پلاک ۱۵