پروژه محمودیه

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: 5508 متر مربع

بنای مفید مسکونی: 3008 متر مربع

تعدادطبقات: 9

تعداد واحد مسکونی: 24

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان مقدس اردبیلی، محمودیه، کوچه تیر، پلاک 5