پروژه فیروزه

پروژه تجاری

زیربنای کل: ۱۶،۳۷۰ متر مربع

تعداد طبقات: همکف و ۴ طبقه

تعداد واحد: ۵۸ تجاری+ ۲ طبقه فوت کرت و رستوران

تعداد طبقه منفی: ۴ طبقه منفی

آدرس : اصفهان چهار باغ بالا مقابل مجتمع کوثر نبش بن بست شاهد