پروژه طاهرخانی

زیر بنای کل: 6096 متر مربع

بنای مسکونی: 4143 متر مربع

تعدادطبقات: ۱۰

تعداد واحد مسکونی: 30

نشانی: تهران، سعادت آباد، خیابان طاهرخانی،نبش پارس سنگ و سرو