پروژه ششگلان

پروژه تجاری و اداری

مساحت کل: ۹۳۰ متر مربع

زیربنای کل: ۹،۷۹۲ متر مربع

تعداد طبقات:۱۲

آدرس: تبریز، خیابان ششگلان