پروژه سرسبز

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: 862 متر مربع

بنای مفید مسکونی: 382 متر مربع

بنای مفید تجاری: 100

تعدادطبقات: 5

تعداد واحد مسکونی: 3

تعداد واحد تجاری: 1

نشانی: تهران، رسالت، چهار راه سرسبز، خیابان آیت شمالی، پلاک 890