پروژه رنجبریان

پروژه مسکونی

پروژه رنجبریان

مساحت زمین: 1305

زیر بنای کل: 7644

تعداد طبقات: 7,1,1

تعداد واحدها: 35 

آدرس:تهران-بزرگراه رسالت خیابان استاد حسن بنا شمالی-نرسیده به میدان ملت- خیابان رنجبریان