پروژه رز ستارخان

پروژه  مسکونی


مساحت زمین: 440

زیربنای کل: 1985
تعدادطبقات: 6 تعداد واحد

آدرس: خیابان ستارخان خیابان شهید رحیمی اصل خیابان علمدار هفتم مقابل پارک شاهین