جنـــــاح

پروژه مسکونی

موقعیت جغرافیایی

  • تهران - محمد علی جناح

تعداد واحد

  • 48 واحد مسکونی

مساحت زیربنا کل

  • 6443 متر مربع