پروژه بهرامی

پروژه تجاری، مسکونی

مساحت کل: ۱،۳۰۳ متر مربع

زیربنای کل: ۱۳،۱۹۸ متر مربع

تعداد طبقات ۱۳

آدرس:تهران _خیابان آفریقا_خیابان بهرامی