پروژه ایل گلی

پروژه مسکونی، تجاری

زیر بنای کل: 69326 متر مربع

بنای مفید مسکونی: 45411 متر مربع

بنای مفید تجاری: 3102 متر مربع

تعدادطبقات: 25

تعداد واحد مسکونی: 187
تعداد واحد تجاری: 121

نشانی: تبریز، جاده ایل گلی، روبروی دفتر امور خارجه، برجهای ستاره امید