پروژه امیر آباد

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۲۶۶۴

بنای مفید مسکونی: ۱۸۹۲.۵

تعدادطبقات: ۸

تعداد واحد مسکونی: ۱۲
کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، بزرگاه کردستان، خیابان آزادگان، ابتدای خیابان بیست و یکم شرقی، پلاک ۳۴