پروژه امیر آباد (4)

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: 2664 متر مربع

بنای مفید مسکونی: 1892 متر مربع

تعدادطبقات: 8

تعداد واحد مسکونی: 12

نشانی: تهران، بزرگاه کردستان، خیابان آزادگان، ابتدای خیابان بیست و یکم شرقی، پلاک 34