پروژه امیرآباد (۱)

پروژه مسکونی

مساحت کل: ۴۸۹ متر مربع
زیربنای کل: ۲،۶۶۴ متر مربع
تعداد طبقات: ۸
آدرس: تهران بزرگراه کردستان خیابان آزادگان_ خیابان ۲۱