پروژه اقاقیا

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۱۴۹۵

بنای مفید مسکونی: ۸۶۴

تعدادطبقات: ۶

تعداد واحد مسکونی: ۱۲
کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، فبکه دوم صادقیه، فردوس شرق، خیابان طاهریان، پلاک ۲۹