پروژه افتخارنیا

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: 18111 متر مربع

بنای مفید مسکونی: 1156 متر مربع

تعدادطبقات: 7

تعداد واحد مسکونی: 10
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی دو راهی یوسف آباد، کوچه افتخاری نیا، پلاک 62