پروژه آزادشهر

پروژه مسکونی


مساحت زمین: 670 متر مربع
زیربنای کل: 1561 مترمربع
تعداد طبقات: 3 طبقه
تعداد واحد: 6

آدرس تهران آزادشهر خیابان شهید گودرزی خیابان نهم غربی پلاک 32