پروژه آجودانیه

پروژه تجاری ، مسکونی

زیر بنای کل: 19486 متر مربعبنای مفید مسکونی: 13306 متر مربعبنای مفید تجاری: 879تعدادطبقات: 15تعداد واحد مسکونی: 46تعداد واحد تجاری: ۲نشانی: تهران، خیابان آجودانیه، نبش کوچه 14 شرقی، پلاک 2