پروژه آجودانیه

پروژه تجاری/مسکونی استان تهران

بنای کل: ۱۹۴۸۵.۵۹

بنای مفید مسکونی: ۱۳۳۰۶

بنای مفید تجاری: ۸۷۹

تعدادطبقات: ۱۵

تعداد واحد مسکونی: ۴۶
تعداد واحد تجاری: ۲

کاربری: مسکونی – تجاری

نشانی: کرج، خیابان آجودانیه، نبش کوچه ۱۴ شرقی، پلاک ۲