میـــنا

پروژه تجاری مسکونی

موقعیت جغرافیایی

  • تهران - نیاوران

تعداد واحد

  • 66 واحد مسکونی
  • 34 وحد تجاری

مساحت زیربنا کل

  • 10725