امیرآباد

پروژه مسکونی

موقعیت جغرافیایی

  • کردستان - بلوار آزادگان

تعداد واحد:

  • 10 واحد مسکونی

مساحت زیربنا کل

  • 1835 متر مربع