پروژه باکری

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: 31582 متر مربع

بنای مفید مسکونی: 17934 متر مربع

تعدادطبقات: 10

تعداد واحد مسکونی: 196

نشانی: تهران، بلوار فردوس غرب، نرسیده به اتوبان باکری، بعد از کوچه پرستو