پروژه باکری

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۳۱۵۸۱.۹۲

بنای مفید مسکونی: ۱۷۹۳۴

تعدادطبقات: ۱۰

تعداد واحد مسکونی: ۱۹۶

کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، بلوار فردوس غرب، نرسیده به اتوبان باکری، بعد از کوچه پرستو