پروژه مسکونی ارغوان

پروژه مسکونی تهران

بنای کل: ۲۵۰۸۴.۶۶

بنای مفید مسکونی: ۱۳۹۱۳

تعدادطبقات: ۱۶

تعداد واحد مسکونی: ۱۲۷
کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، خیابان سعادت آباد، انتهای بلوار درختی، کوچه پامچال ۳ غربی، پلاک ۱۵