طاهرخانی

پروژه مسکونی

موقعیت جغرافیایی

  • تهران - بلوار فرحزادی

تعداد واحد

  • 32 واحد مسکونی

مساحت زیربنا کل

  • 6035 متر مربع