نواب ولنجک

پروژه مسکونی

موقعیت جغرافیایی

  • تهران - ولنجک

تعداد واحد

  • 40 واحد مسکونی

مساحت زیربنا کل

  • 5265 متر مربع