سوهانک

پروژه مسکونی

موقعیت جغرافیایی

  • تهران - سوهانک

تعداد واحد

  • 48 واحد مسکونی

مساحت زیربنا کل

  • 8334 متر مربع