ساقدوش

پروژه مسکونی

موقعیت جغرافیایی:

  • تهران - میدان هروی

مساحت زیربنا:

  • 2775

زیربنای مفید:

  • 1768 متر مربع

نعداد طبقات:

  • 7 طبقه مسکونی
  • 2 طبقه پارکینگ

تعداد واحد ها:

  • 14 واحد مسکونی