امید یک

پروژه تجاری

موقعیت جغرافیایی:

  • شهر مقدس

مساحت عرصه:

  • 4570 متر مربع

مساحت زیربنا:

  • 46322 متر مربع

تعداد واحد ها:

  • 358 واحد