نویسنده / admin

  درحال بارگذاری مطالب...
 • digger-1

  مزایده عمومی994 / شهر مازندران

  شرکت توسعه و عمران امید در نظر دارد یک واحد تجاری و تعدادی از ویلاهای مسکونی در حال ساخت خود را از طریق…

 • digger-1

  مشارکت در ساخت / شهر مشهد

  شرکت توسعه و عمران امید جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی واقع در شهر مشهد مطابق به مشخصات…

 • digger-1

  مزایده عمومی / مهرشهر کرج

  شرکت توسعه و عمران امید در نظر دارد تعدادی محدود از آپارتمان های تکمیل شده در مهرشهر کرج…

 • digger-1

  اعلان عمومی / شهر قزوین

  شرکت توسعه و عمران امید در نظر دارد؛ تعدادی محدود از واحد های اداری، تجاری و انبار تجاری تکمیل شده و در حال ساخت…