گزارش تصویری/ بازدید از پروژه های شرکت

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه توسعه ساختمان تدبیر از پروژه های در دست اقدام شرکت بازدید کرد.

افکار خود را به اشتراک گذارید