کلنگ زنی پروژه تورج

در روز سه شنبه مورخ 14 بهمن با حضور مدیر عامل شرکت توسعه و عمران امید آقای مهندس محمدی شکیب و همچنین آقای مهندس چغامه معاون فنی و اجرایی، پروژه تورج واقع در منطقه 3 تهران کلنگ زنی شد.
متراژ کلی این پروژه 5765.75 بوده که در 8طبقه (2 طبقه زیر زمین، همکف و 5 طبقه مسکونی) میباشد.
همچنین تعداد واحدهای مسکونی این پروژه 10 واحد خواهد بود

افکار خود را به اشتراک گذارید