اعضای هیئت مدیره

جناب آقای مهندس مسعود زریبافان

رئیس هیئت مدیره

سوابق کاری:

 • کارشناس اداره کل شهر سازی شهرداری تهران
 • شهردار و معاون فرماندار مهاباد
 • معاون عمرانی استاندار کردستان
 • قائم مقام معاونت عمران بنیاد مستضعفان و جانبازان
 • معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای مهندس مجید محمدی شکیب

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سوابق کاری:

 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت جهاد تحقیقات  ۱۳۸۵-۱۳۸۷؛
 • مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت فالق سازه پارس ۱۳۸۷-۱۳۸۹؛
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مالزیایی Shakib Global، ۱۳۸۹-۱۳۹۰؛
 • مدیرعامل شرکت مهندسی آگاهان؛ ۱۳۹۰-۱۳۹۱؛
 • مدیرپروژه در شرکت راهبرد سازه  ۱۳۹۲-۱۳۹۶؛

جناب آقای مهندس منصور ورشو ساز

عضو هیئت مدیره

سوابق کاری:

 • مدیر امور فنی معاونت اجرایی و مرکز تحقیقات مهندسی ساختمان و مسکن ۱۳۸۷-۱۳۹۱؛
 • معاون طراحی و نظارت و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توسعه و عمران امید، ۱۳۹۱-تاکنون.

جناب آقای مهندس امین مؤیدی

عضو هیئت مدیره

سوابق کاری:

 • مدیر کارگزینی و تدارکات معاونت اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان و جانبازان
 •  مدیر کل اداری بنیاد مستضعفان و جانبازان در بخش اقتصادی
 • مدیر عمومی حوزه ریاست و بین الملل و سازمان بازرگانی بنیاد

جناب آقای دکتر مهدی بهداد

عضو هیئت مدیره

سوابق کاری:

 • مدیر تامین منابع مالی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی  و گردشگری ایران، ۱۳۸۹ – ۱۳۹۱؛
 • قائم مقام معاونت اقتصادی و برنامه ریزی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان(سهامی عام)، ۱۳۹۱-۱۳۹۳؛
 • معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شرکت توسعه آینده پارس، ۱۳۹۳- ۱۳۹۷؛
 • معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری هلدینگ سرمایه‌گذاری و ساختمانی بانک تجارت، ۱۳۹۷- ۱۳۹۸؛
 • معاون املاک، مشارکت و فروش گروه توسعه ساختمان تدبیر، ۱۳۹۸ تاکنون؛