اعضای هیئت مدیره

جناب آقای مهندس عابد ملکی

رئیس هیئت مدیره

سوابق کاری:

 • مشاور شهردار منطقه 4 تهران و رئیس اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 1386-1389؛
 • مشاور عالی شهردار منطقه یک تهران 1389-1391؛
 • قائم مقام شهرداری منطقه یک تهران 1390-1391؛
 • شهردار منطقه 2 تهران 1391-1394؛
 • شهردار منطقه 12 تهران 1394-1396؛
 • مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه های فنی، عمرانی، املاک و مستغلات 1397-1399؛

جناب آقای مهندس مجید محمدی شکیب

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سوابق کاری:

 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت جهاد تحقیقات  ۱۳۸۵-۱۳۸۷؛
 • مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت فالق سازه پارس ۱۳۸۷-۱۳۸۹؛
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مالزیایی Shakib Global، ۱۳۸۹-۱۳۹۰؛
 • مدیرعامل شرکت مهندسی آگاهان؛ ۱۳۹۰-۱۳۹۱؛
 • مدیرپروژه در شرکت راهبرد سازه  ۱۳۹۲-۱۳۹۶؛

جناب آقای مهندس منصور ورشو ساز

عضو هیئت مدیره

سوابق کاری:

 • مدیر امور فنی معاونت اجرایی و مرکز تحقیقات مهندسی ساختمان و مسکن ۱۳۸۷-۱۳۹۱؛
 • معاون طراحی و نظارت و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توسعه و عمران امید، ۱۳۹۱-تاکنون.

جناب آقای مهندس امین مؤیدی

عضو هیئت مدیره

سوابق کاری:

 • مدیر کارگزینی و تدارکات معاونت اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان و جانبازان 1368-1369؛
 •  مدیر کل اداری بنیاد مستضعفان و جانبازان در بخش اقتصادی 1386-1371؛
 • مدیر عمومی حوزه ریاست و بین الملل و سازمان بازرگانی بنیاد 1371-1379؛

جناب آقای دکتر مهدی بهداد

عضو هیئت مدیره

سوابق کاری:

 • مدیر تامین منابع مالی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی  و گردشگری ایران، ۱۳۸۹ – ۱۳۹۱؛
 • قائم مقام معاونت اقتصادی و برنامه ریزی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان(سهامی عام)، ۱۳۹۱-۱۳۹۳؛
 • معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شرکت توسعه آینده پارس، ۱۳۹۳- ۱۳۹۷؛
 • معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری هلدینگ سرمایه‌گذاری و ساختمانی بانک تجارت، ۱۳۹۷- ۱۳۹۸؛
 • معاون املاک، مشارکت و فروش گروه توسعه ساختمان تدبیر، ۱۳۹۸ تاکنون؛