نشست شورای مدیران شرکت توسعه و عمران امید

جلسه شورای مدیران شرکت توسعه وعمران امید در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۷ در سالن جلسات شرکت انجام شد.

این جلسه با حضور معاونین و مدیران شرکت با هدف تسریع در امور محوله و همچنین بررسی روند پیشرفت پروژه ها انجام شد .

افکار خود را به اشتراک گذارید