جناب آقای حمید سعیدی

معاون مالی و اداری

سوابق کاری:

  • حسابرس ارشد از سال 85 الی 90 در موسسه حسابرسی مفید راهبر
  • حسابرس ارشد از سال 90 الی 98 در شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر
  • مدیر مالی از سال 98 الی 99 در شرکت توسعه و عمران امید
  • معاون مالی و اداری از سال 99 تا کنون در شرکت توسعه و عمران امید