سهامدارانی که تاکنون نسبت به تکمیل اطلاعات سهامداری خود اقدام ننموده اند جهت تسریع در دریافت سود خود نسبت به تکمیل اطلاعات سهامداری به روش زیر لطفا اقدام نمایند:

تکمیل فرم مشخصات سهامداری پیوست و ارسال آن (همراه با تصویر اول شناسنامه و کارت ملی) از طریق
پست به نشانی تهران_میدان آرژانتین_ خیابان شهید احمد قصیر _خیابان هشتم پلاک 20 طبقه اول کد پستی 1514715314 و یا از طریق نمابر شماره 86045691_021

و یا ارسال به آدرس ایمیل info@omidcdco.ir