مزایده عمومی 997 / شهر مشهد

شرکت توسعه و عمران امید در نظر دارد تعداد69 هفته از 3 واحد آپارتمانی تکمیل شده و مبله خود واقع در شهر مشهد به صورت مالکیت زمانی با شرایط ویژه (نقد و اقساط بدون بهره) واگذار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ذیل را دانلود نماید.


افکار خود را به اشتراک گذارید