لینک پخش آنلاین مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۴۰۰ شرکت توسعه و عمران امید

سهامداران محترم میتوانند جهت مشاهده آنلاین مراسم مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۴۰۰ شرکت از لینک ذیل اقدام کنند.

https://www.aparat.com/ToseOmid.co/live

افکار خود را به اشتراک گذارید