.

شرکت توسعه و عمران امید؛
OMID Construction and Development company

.

.

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر ، بخارست هشتم، پلاک ۲۰

شماره های تماس:  ۰۲۱۸۸۷۳۹۴۸۳ – ۰۲۱۸۸۷۳۹۸۷۲

شماره تماس مستقیم امور سهام: ۸۶۰۴۵۹۶۸-۰۲۱

فکس:۰۲۱۸۶۰۴۵۶۹۱

پست الکترونیک: info@omidcdco.ir