برگزاری دوره های آموزشی

شرکت توسعه و عمران امید در راستای اخذ گواهینامه IMS و الزامات سیستم مدیریت اجرایی HSE  (بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست) اقدامات به شرح ذیل را آغاز نموده است:

  1. برگزاری دوره  کامل فوریت های پزشکی و کمک های اولیه برای تمامی پرسنل.
  2. برگزاری دوره آموزشی مقابله با حوادث در مواقع آتش سوزی، گاز گرفتگی، برق گرفتگی و اجرای مانور اطفاء حریق برای تعدادی از پرسنل .

افکار خود را به اشتراک گذارید