برگزاری جلسه ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

با توجه به اخذ گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ از شرکت DQS آلمان در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، متعاقباً جلسه ای در این راستا نیز در اسفندماه سال جاری با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت، و همچنین ممیزین محترم شرکت DQS در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید، که در پایان منجر به تمدید گواهینامه های صادره به مدت یکسال گردید.

افکار خود را به اشتراک گذارید