جناب آقای مهندس منصور ورشو ساز

عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

.

سوابق کاری:

  • مدیر امور فنی معاونت اجرایی و مهندس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۸۷-۱۳۹۱؛
  • معاون طراحی و نظارت و معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی شرکت توسعه و عمران امید، ۱۳۹۱-تاکنون.